เงื่อนไข

1. การสั่งสินค้า

การสั่งสินค้าหรือบริการทาง Online จะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งหรือวันใช้งานจริง ตามที่ระบุในแต่ละรายการสินค้า ซึ่งการสั่งสินค้าทุกรายการบริษัทฯจะทำการยืนยันกลับทาง Email ของท่านภายใน 24 ชม. นับจากวันทำรายการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันภายในเวลาดังกล่าว กรุณาโทรติดต่อฝ่ายบริการ โทรศัพท์ 02-7146690-5 หรือทางสายด่วน 081-554-6479

2. การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 6,000 บาทขึ้นไป หากในกรณีสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่ายอดดังกล่าว บริษัทฯมีบริการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครในราคาพิเศษ 300 บาทต่อเที่ยว หรืออาจมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ในเวลาทำการ

3. การจัดส่งและการติดตั้งสินค้า

การติดตั้งสินค้าบางรายการที่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า เช่น ซุ้มบอลลูนเป่าลม บอลลูนเสา สกายทูป เป็นต้น บริษัทฯใคร่ขอความกรุณาให้ท่านโปรดเตรียม สายไฟพร้อมหัวปลักมา ณ จุดติดตั้งให้พร้อมก่อนเวลานัดหมายติดตั้ง เนื่องจากบางกรณี เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรักษาเวลาในการจัดส่งสินค้าหรือติดตั้งสินค้าสำหรับลูกค้ารายต่อๆไป บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าโดยไม่ทำการติดตั้ง หากไม่มีการจัดเตรียมปลั๊กไฟ และจ่ายกระแสไฟฟ้า ณ เวลานัดหมายติดตั้งดังกล่าว หรือนำสินค้ากลับ หากไม่มีผู้ตรวจรับสินค้า ณ สถานที่นั้น ในเวลาดังกล่าว