บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด
115/4 หมู่1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000