ดำเนินการโดย บริษัทบอลลูนอาร์ท จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานลูกโป่งตกแต่ง
และ บอลลุนโฆษณามานานกว่า 18 ปี
โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกส่วนงาน
ด้านบอลลูนโฆษณาเป่าลมต่างๆ
ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการเจ้าหน้าที่ และ
ทีมงาน ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลายของตลาด ในปัจจุบัน
ด้วยสินค้าคุณภาพสูง บริการที่มาตรฐาน
รวดเร็วตรงเวลา ภายใต้ราคาที่แข่งขันได้
และทั้งหมดนี้ ท่านจะสัมผัสได้จากบริการ
ของเรา