บอลลูนโฆษณาบอลลูนโฆษณาลอยฟ้า ทรงจรวด 6 เมตร | Advertising Helium Blimp Diameter 6 m.
บอลลูนโฆษณาลอยฟ้า ทรงจรวด 6 เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบอลลูน
3x6 เมตร

คุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจ
เป็นบอลลูนลอยฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีรูปทรงแปลกตาคล้ายจรวด ทรงรี ซึ่งทำให้มีพื้นในการติดโลโก้ หรือข้อความด้านข้างตามยาวได้มากขึ้น และรูปร่างที่เป็นทรงจรวด นอก จากจะดูน่าสนใจแล้ว ยังทำให้บอลลูนชนิดนี้ สามารถต้านทานกระแสลมได้ดีกว่าบอลลูนทรงกลมทั่วไป โดยบอลลูนจะหันหัวสู้ลมตลอดเวลา

แก๊สที่ใช้บรรจุในบอลลูน แก๊สฮีเลียม Helium Gas
แก๊สฮีเลียม เป็นแก๊สเฉื่อยที่มี คุณสมบัติไม่ติดไฟ เป็นแก๊สที่มีโมเลกุลเบากว่าอากาศและมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถแทรกตัวผ่านโมเลกุลของเนื้อบอลลูน PVC ได้ ทำให้แก๊สในบอลลูนจะลดลงทีละน้อยตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องเติมแก๊สฮีเลี่ยมเพิ่มทุกๆ 3 วัน เพื่อให้บอลลูนมีแรงยกตัวคงที่ และดูตึงสวยงามตลอดเวลา

ปริมาตรแก๊สที่ใช้เติมครั้งแรก
42 ลูกบาศ์กเมตร

ปริมาตรแก๊สที่ใช้เติมเพิ่ม ทุกๆ 3 วัน
ประมาณ 5% ของแก๊ส ที่เติมครั้งแรก

การติดตั้ง
ใช้ติดตั้งกลางแจ้ง โดยปล่อยลอยสูง จากพื้นได้ 20-40 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ที่ติดตั้ง ทั้งนี้ กรุณาส่งอีเมล์ภาพถ่ายสถานที่ และตำแหน่งที่ต้องติดตั้งบอลลูน มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันนัดติดตั้งอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อบริษัทฯจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้งเบื้องต้น และอาจจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดูพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนวันติดตั้งจริง

ขนาดความสูง และความยาว สติกเกอร์ แต่ละด้าน
1.2 เมตร x 3.5 เมตร
กรุณาส่งอีเมล์ไฟล์โลโก้ ในรูปแบบสกุลไฟล์ jpeg และ ai มายัง บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งอย่างน้อย 5วันทำการ กรณีที่ไม่มีไฟล์โลโก้ ai บริษัทฯจะคิดค่าทำแบบเพิ่ม 500 บาท

ราคา (ใช้งาน 1-3 วันแรก) *** Call
ค่าเติมแก๊สเพิ่มทุก 3 วัน ครั้งละ  
0.00 บาท
ค่าสติกเกอร์โลโก้ PVC ด้านละ 2,500.00 บาท
กรณีสติกเกอร์โลโก้ inkjet ด้านละ 5,000.00 บาท
***กรณีนี้ไม่รวม "ค่าเดินทาง"  ในแต่ละพื้นที่ ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า

กรุณากรอกรายละเอียด และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.
หรือ โทรติดต่อบริษัทฯ โดยตรงสาขา กรุงเทพ 02-714-6690-5, 088-022-3417

ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/ร้านค้า/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์
วันที่-เวลา ที่ใช้งาน
  ถึง
 
สินค้าที่ต้องการ *
สถานที่ ที่ต้องการติดตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปภาพ *

 สินค้าอื่นๆในประเภทเดียวกัน