บอลลูนโฆษณาบอลลูนไฟลอยฟ้า 3 เมตร | Lighting Helium Balloon 3 m.
บอลลูนไฟลอยฟ้า 3 เมตร

balloon_pvc_color_th.jpg


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบอลลูน
3 เมตร

คุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจ
เป็นบอลลูนลอยฟ้าขนาดกลาง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในหรือนอกอาคาร และมีราคาไม่สูง แต่สามารถใช้ดึงดูดความสนใจได้ดี ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จัดเป็นบอลลูนที่นิยมใช้งาน ภายในบอลลูนประกอบด้วยชุดโคมไฟขนาด 500 วัตต์ ช่วยให้แสงสว่างบอลลูน ในเวลาเย็นและยามค่ำคืน ซึ่งจะสร้างความโดดเด่นอย่างมากแก่สื่อโฆษณาของคุณ

แก๊สที่ใช้บรรจุในบอลลูน แก๊สฮีเลียม Helium Gas
แก๊สฮีเลียม เป็นแก๊สเฉื่อยที่มี คุณสมบัติไม่ติดไฟ เป็นแก๊สที่มีโมเลกุลเบากว่าอากาศและมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถแทรกตัวผ่านโมเลกุลของเนื้อบอลลูน PVC ได้ ทำให้แก๊สในบอลลูนจะลดลงทีละน้อยตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องเติมแก๊สฮีเลี่ยมเพิ่มทุกๆ 3 วัน เพื่อให้บอลลูนมีแรงยกตัวคงที่ และดูตึงสวยงามตลอดเวลา

ปริมาตรแก๊สที่ใช้เติมครั้งแรก
14 ลูกบาศ์กเมตร

ปริมาตรแก๊สที่ใช้เติมเพิ่ม ทุกๆ 3 วัน
ประมาณ 5% ของแก๊ส ที่เติมครั้งแรก

การติดตั้ง
ใช้ติดตั้งกลางแจ้ง โดยปล่อยลอยสูง จากพื้นได้ 20-30 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ที่ติดตั้ง ทั้งนี้ กรุณาส่งอีเมล์ภาพถ่ายสถานที่ และระบุตำแหน่งที่ต้องติดตั้งบอลลูน มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันนัดติดตั้งอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อบริษัทฯจะทำการตรวจ สอบความปลอดภัยในการติดตั้งเบื้องต้น และอาจจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดูพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนวันติดตั้งจริง

การเตรียมการก่อนการติดตั้ง
ลูกค้าเป็นผู้เตรียมสายไฟและปลั้กไฟ พร้อมจ่ายไฟมายังจุดผูกเชือกยึดบอลลูนที่พื้นดิน เนื่องจากสายไฟที่มาพร้อมกับชุดโคมไฟ 500 วัตต์ จะมีสายไฟความยาว 30 เมตร ซึ่งเป็นระยะเผื่อสำหรับสายไฟจากพื้นดินหรือตำแหน่งจุดผูกเชือกยึดบอลลูน ขึ้นไปยังลูกบอลลูน เท่านั้น

ขนาดความสูง และความยาว สติกเกอร์ แต่ละด้าน
1.2 เมตร x 2.1 เมตร
ควรใช้สติกเกอร์แบบโปร่งแสง เพื่อความสวยงามของโทนสีโลโก้ขณะใช้งานกับหลอดไฟ ในเวลากลางคืน กรุณาส่งอีเมล์ไฟล์โลโก้ ในรูปแบบสกุลไฟล์ jpeg และ ai มายัง บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งอย่างน้อย 5วันทำการ กรณีที่ไม่มีไฟล์โลโก้ ai บริษัทฯจะคิดค่าทำแบบเพิ่ม 500 บาท

ราคารวมค่าติดตั้ง (ใช้งาน 1-3 วันแรก) *** 0.00 บาท
ค่าเติมแก๊สเพิ่มทุก 3 วัน ครั้งละ  
0.00 บาท
กรณีสติกเกอร์โลโก้โปร่งแสง หรือ สติกเกอร์ inkjet ด้านละ 2,300.00 บาท
***กรณีนี้ไม่รวม "ค่าเดินทาง"  ในแต่ละพื้นที่ ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า

กรุณากรอกรายละเอียด และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.
หรือ โทรติดต่อบริษัทฯ โดยตรงสาขา กรุงเทพ 02-714-6690-5, 088-022-3417

ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/ร้านค้า/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์
วันที่-เวลา ที่ใช้งาน
  ถึง
 
สินค้าที่ต้องการ *
สถานที่ ที่ต้องการติดตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปภาพ *

 สินค้าอื่นๆในประเภทเดียวกัน