บอลลูนโฆษณาบอลลูนไฟลอยฟ้า 5 เมตร | Lighting Helium Balloon 5 m.
บอลลูนไฟลอยฟ้า 5 เมตร

balloon_pvc_color_th.jpg


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบอลลูน
5 เมตร

คุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจ
เป็นบอลลูนลอยฟ้าขนาดใหญ่สุด ที่สร้างความโดดเด่นและสร้างความจดจำ กับผู้คนที่พบเห็น ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าบอลลูนทั่วไป สามารถประชาสัมพันธ์ ได้ในระยะไกล สามารถเพิ่มข้อความบนบอลลูน หรือเพิ่มขนาดโลโก้ บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ ของผลิตภัณท์ ภายในบอลลูนประกอบด้วยชุดโคมไฟขนาด 500 วัตต์ ช่วยให้แสงสว่างบอลลูน ในเวลาเย็นและยามค่ำคืน ซึ่งจะสร้างความโดดเด่นอย่างมากแก่สื่อโฆษณาของคุณ

แก๊สที่ใช้บรรจุในบอลลูน แก๊สฮีเลียม Helium Gas
แก๊สฮีเลียม เป็นแก๊สเฉื่อยที่มี คุณสมบัติไม่ติดไฟ เป็นแก๊สที่มีโมเลกุลเบากว่าอากาศและมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถแทรกตัวผ่านโมเลกุลของเนื้อบอลลูน PVC ได้ ทำให้แก๊สในบอลลูนจะลดลงทีละน้อยตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องเติมแก๊สฮีเลี่ยมเพิ่มทุกๆ 3 วัน เพื่อให้บอลลูนมีแรงยกตัวคงที่ และดูตึงสวยงามตลอดเวลา

ปริมาตรแก๊สที่ใช้เติมครั้งแรก
70 ลูกบาศ์กเมตร

ปริมาตรแก๊สที่ใช้เติมเพิ่ม ทุกๆ 3 วัน
ประมาณ 5% ของแก๊ส ที่เติมครั้งแรก

การติดตั้ง
ใช้ติดตั้งกลางแจ้ง โดยปล่อยลอยสูง จากพื้นได้ 20-40 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ที่ติดตั้ง ทั้งนี้ กรุณาส่งอีเมล์ภาพถ่ายสถานที่ และระบุตำแหน่งที่ต้องติดตั้งบอลลูน มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันนัดติดตั้งอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อบริษัทฯจะทำการตรวจ สอบความปลอดภัยในการติดตั้งเบื้องต้น และอาจจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดูพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนวันติดตั้งจริง

การเตรียมการก่อนการติดตั้ง
ลูกค้าเป็นผู้เตรียมสายไฟและปลั้กไฟ พร้อมจ่ายไฟมายังจุดผูกเชือกยึดบอลลูนที่พื้นดิน เนื่องจากสายไฟที่มาพร้อมกับชุดโคมไฟ 500 วัตต์ จะมีสายไฟความยาว 33 เมตร ซึ่งเป็นระยะเผื่อสำหรับสายไฟจากพื้นดินหรือตำแหน่งจุดผูกเชือกยึดบอลลูน ขึ้นไปยังลูกบอลลูน เท่านั้น

ขนาดความสูง และความยาว สติกเกอร์ แต่ละด้าน
2.0 เมตร x 3.5 เมตร
ควรใช้สติกเกอร์แบบโปร่งแสง เพื่อความสวยงามของโทนสีโลโก้ขณะใช้งานกับหลอดไฟ ในเวลากลางคืน กรุณาส่งอีเมล์ไฟล์โลโก้ ในรูปแบบสกุลไฟล์ jpeg และ ai มายัง บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งอย่างน้อย 5วันทำการ กรณีที่ไม่มีไฟล์โลโก้ ai บริษัทฯจะคิดค่าทำแบบเพิ่ม 500 บาท

ราคารวมค่าติดตั้ง (ใช้งาน 1-3 วันแรก) *** Call บาท
ค่าเติมแก๊สเพิ่มทุก 3 วัน ครั้งละ  
0.00 บาท
กรณีสติกเกอร์โลโก้โปร่งแสง หรือ สติกเกอร์ inkjet ด้านละ 6,500.00 บาท
***กรณีนี้ไม่รวม "ค่าเดินทาง"  ในแต่ละพื้นที่ ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า

กรุณากรอกรายละเอียด และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.
หรือ โทรติดต่อบริษัทฯ โดยตรงสาขา กรุงเทพ 02-714-6690-5, 088-022-3417

ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/ร้านค้า/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์
วันที่-เวลา ที่ใช้งาน
  ถึง
 
สินค้าที่ต้องการ *
สถานที่ ที่ต้องการติดตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปภาพ *

 สินค้าอื่นๆในประเภทเดียวกัน